Świadomość finansowa « zenCO coaching

Temat: gruczlakorak
Witam. Wczoraj moja mam otrzymała diagnozę: gruczolakorak (cellulae adenocarcinomatosae). Jest to wynik biopsji wykonanej w zeszłym tygodniu. Wcześniej miała rtg i tk. Wynik tk nastepujący: Badanie TK klatki piersiowej wykonano techniką spiralną przed i po podaniu 75 ml Ultravist 370 i.v. przeprowadzając w płaszczyźnie poprzecznej warstwy grubości 5 i 3,75 mm. Dane ze skierowania: Guz płuca prawego. Opis badania: Wyżej ustawiona prawa kopuła przepony. Jamy opłucnowe wolne. W segmencie III płuca prawego przy bocznej ścianie klp widoczna policykliczna guzowata struktura o wymiarach : AP 50 mm, SD 40 mm, CC 52 mm. Struktura ... prawego żebra. W obrębie tkanek miękkich przy bocznej ścianie klp na tej wysokości widocznych jest kilka powiększonych węzłów chłonnych średnicy do 13 mm. Smugowate zagęszczenia miąższowe w nadprzeponowej partii płuca prawego o wyglądzie zmian niedodmowych. Płuco lewe bez zagęszczeń ogniskowych. Tchawica jej podział i oskrzela główne szerokości prawidłowej. W obrębie śródpiersia widocznych kilka powiększonych węzłów chłonnych średnicy do 12 mm. W obrębie wnęk płucnych nie uwidoczniono powiększonych węzłów chłonnych. Aorta piersiowa i sylwetka serca prawidłowa. Prawostronna skolioza, pogłębiona kyfoza i zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa piersiowego. Wnioski: Guz obwodowy płuca prawego naciekający ścianę klp z...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1752Temat: Rak płuc-proszę o jakiekolwiek wyjaśnienia.
Witam. Mój mąż jest chory. Lekarze mówią,że to raczej rak płuc ale niczego konkretnego nie mogę sie dowiedzieć. Być może, że nie umiem pytać. Może ktoś będzie mi w stanie pomóc ... w ciągu pól roku. Dzięki zmianie lekarza rodzinnego mąż znalazł się w szpitalu 25-02-2010r w mijscowości nazwijmy ją (A) Diagnoza: Guz płuca prawego- do dalszej diagnostyki. Zapalenie błony śluzowej XII-cy (test ... wielkości pęcherze rozedmowe. Najwiekszy w segmencie 3 po prawej stronie śr. ok 3mm. Reszta bez zmian. Informacja uzyskana od lekarza ustnie : drobnokomorkowy rak płuc. Szpital (A) kieruje i przewozi męża do szpitala (B) 03-03-2010 celem dalszej diagnostyki. Zwykły szpital płucny gdzie miałą być dalsza diagnostyka. Diagnoza: Guz płata górnego płuca prawegoi rozedma. RTG klatki piersiowej:04-03-2010r W obu szczytach przejaśnienia BUALLE ROZEDMOWE? Od prawego szczytu do wnęki ciągnie się pasmowate, mocniej wysycone zagęszczenie . Na przedni odcinek V prawego żebra nakłada się mocniej wysycony cień. Obie wnęki z zagęszczeniami . Zdj. boczne. W rzucie wnęk drobne zagęszczenia. W kącie przeponowo- mostkowym przymglenie Bronchoskopia bez zmian Właczono leczenie p.prątkowe, nie pobrano wycinków do badań. Dalsze postępowanie mnie zadziwia tj. operacja usuniecia pluca juz wyznaczona na 05-03-2010 na 7:30 operacja usuniecia pluca na, którą nie wyraziliśmy zgody, ze wzgledu na brak wyników badań histopatplogicznych, gdyżnawet ich nie pobrano. Wypisany do domu w tym samym dniu z zaleceniem konsultacji onkologicznej. ZERO INFORMACJI OD LEKARZA. Po prywatnej konsultacji mąż laduje w szpitalu (C) 24-03-2010r na oddziale płucnym. Tutaj rtg. tk jak w szpitalu (A) Lecz do rtg doszlo jeszcze niewielkie ... guzy w obu plucach 8mm, 4mm pluco prawe. 4mm pluco lewe. Wezly chlonne o wym ok 17x14mm. No i nareszcie konkretna rozmowa rak pluc, badanie EBUS jako kolejna czynnosc. Super podejście ... gr7 (1), EBUS_TBNA NL gr7 (1A), gr4r(2), i gr 10r (3). Nie uwidoczniono widocznego w tk nacieku wneki prawej i plata gornego pluca prawego. Wyniki EBUS A-D. Elementy komókowe utkania limfatycznego...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1429


Temat: rak niedrobnokomórkowy płuca prawego
jej wynik: "Lewa struna głosowa pokryta białawym nalotem, ruchoma oddechowo. Po stronie prawej na tylnej ścianie oskrzela głównego oraz w ujściu oskrzela płata górnego tkwią kalafiorowate twory- pobrano wycinki. Pozostałe oskrzela ... TK z dnia 09.09.2009r. "Badanie wykonano w technice spiralnej po podaniu kontrastu dożylnie. W biegunie górnym wnęki płuca prawego widoczna jest zmiana rozrostowa wielkości dochodzącej do 5,5 cm z rozległymi obszarami niedodmowo-zapalnymi płata górnego płuca prawego, w jego obrębie widoczne również widoczne ogniska rozpadowe na obszarze wielkości dochodzącej do 6cm z poziomem płynu. Widoczne są pakiety węzłów chłonnych wzdłuż przedniej ściany tchawicy wielkości dochodzącej do 3 cm. Zmiana okrężnie nacieka oskrzele płatowe górne wzdłuż górnego brzegu oskrzela głównego, dochodzi na odległość około 1,5 cm od podziału tchawicy. W obrębie płuca lewego wzdłuż szczeliny ... w dniu 14.09.2009r. został przyjęty już do innego szpitala gdzie rozpoznanie było następujące: Rak płaskonabłonkowy płuca prawego. Węzłowica śródpiersia. Stan po zawale m. sercowego. Zastosowano leczenie: Mediastinoskopia. Excisio lgl mediastini Z uwagi na graniczną operacyjność oraz węzłowice śródpiersia wskazane rozważenie chemioterapii indukcyjnej. Bronchoskopia z dn. 15.09.209r. Krtań lekko obrzęknięta z nalotami włóknika. Tchawica i ostroga główna bez zmian. Na ścianie bocznej oskrzela głównego prawego w odległości do 1 cm od ostrogi głównej egzfityczne twory. Po stronie lewej drzewo oskrzlowe bez zmian. Badanie histopatologiczne z dnia 01.10.2009r. Opis makroskopowy: kilka drobnych brunatnych strzępków tkankowych 1xcał. Rozpoznanie Y.99.90-1x Anthracosis lymphonodulorum. Utkania nowotworowego nie stwierdzono. Wypisany do domu. Potem od dnia 07.10.2009r. znowu w szpitalu: - rozponanie: C34.8 rak płaskonabłonkowy płuca prawego, choroba wieńcowa, stan po zawale ... dniach, tj. 13.10.09; 04.11.09, 10.11.09, 25,11,09, 01.12.09; 18.12.09; 30.12.09; 05.01.2010r. Jutro moge przedstawić jeszcze TK z lutego 2010r. obecnie nie mamy w domu, tata nie otrzymał jeszcze kopii. RTG klatki piersiowej 24.09.2009 : w polu górnym prawym nieregularne zacienienie zlewające się z cieniem śródpiersia; we wnęce prawej guzowate zacienienie; płuco lewe bez zmian; sylwetka serca w normie [ Dodano: 2010-04-14, 18:15 ]...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1207


Temat: prosze o zinterpretowanie opisu RTG pluc Taty
Pola plucne bez zminan naciekowych.Pasmowate zacienienia nadprzeponowo po lewej. Zatoki przep-zebrowe : prawa wolna,lewa splycona.Wydatna lewa wneka oraz zacienienie 5 mm w lewym szczycie. Bardzo sie martwie ze to nowotwor pluca bo Tato ma 63 lata i jest palaczem od 40 lat. Witaj annarak11, bardzo ciężko jest interpretować wynik badania obrazowego bez wywiadu klinicznego - tj. bez odpowiedzi na pytanie dlaczego RTG klatki piersiowej wykonano (rutynowe badanie? złe samopoczucie? gorączka? ból? kaszel? od kiedy?). Info o wykonaniu RTG 12 m-cy temu pojawiło się, zmian w obrazie radiologicznym nie było wtedy na pewno żadnych? Na podstawie opisu RTG można przypuszczać, że:lsą zmiany w węzłach chłonnych lewej wnęki płucnej, możliwa jest również obecność we wnęce masy guzowatejlw lewej jamie opłucnej obecny jest wysięk (płyn)lw dolnym płacie płuca lewego obecne są zagęszczenia: raczej niedodmowo-zapalnelw szczycie płuca lewego być może obecny jest 5mm guzek (jednak wymiar 'guzka' jest zbyt mały - by można było wnioskować o jego charakterze na podstawie takiego badania jak RTG) Poszerzenie wnęki płucnej w obrazie RTG mogą powodować: przerzuty raka płuca (lub nowotworu o innym punkcie wyjścia niż płuco) do węzłów chłonnych, chłoniak, proces zapalny - ... wysięk opłucnowy może być spowodowany gruźlicą (tak jak i powiększenie węzłów chłonnych wnęki). Poza tym bywa on też efektem niewydolności lewokomorowej, jednak w opisie RTG nie wspomina się o żadnej patologii w obrazie sylwetki serca. Jeśli to gruźlica, to raczej świeża jej postać - brakuje bowiem w obrazie RTG tego co charakteryzuje tę chorobę najbardziej: obrazu tzw. 'prosówki' bądź 'gruzołków' gruźliczych, którymi ... czynnemu zakażeniu objawy. Nie podajesz co się dzieje, więc nie wiadomo. Osobiście uważam (wnioskując tylko na podstawie przytoczonego opisu RTG oraz faktu, że pacjent jest wieloletnim palaczem), że rak płuca jest bardzo prawdopodobny. Dodam jednak na koniec, że powyższe przypuszczenia wysnute zostały na tzw. 'czuja' Zdjęcia nie widziałam (a opisane jest b.skromnie - brak informacji czy wnęka ma gładki zarys, czy nierówny, ... zostało wykonane zresztą tylko zdjęcie PA, brak bocznego (które mogłoby sporo wyjaśnić) no i brak wywiadu klinicznego (w tym informacji czy tata był kiedykolwiek leczony onkologicznie, z powodu jakiegokolwiek nowotworu). Na ... rozmazem, OB i CRP; tak by tata wziął już wyniki ze sobą na tę wizytę. Na ich podstawie bowiem będzie można z dużym prawdopodobieństwem określić, czy w płucu jest świeży proces...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=946


Temat: rak trzonu szyjki macicy
23.11.2009: W tylnej części płata P obszar mieszanej echogeniczności ok. 66x23 mm. W okolicy bocznej części tego płata obszar ok. 54x20x56 mm - wychodzi z wątroby?? usiska ją?? Przy dolnym zarysie ... śledzionie rozsiane punktowe hiperechogeniczne odbicia (zwłóknienia?zwapnienia?) oraz obszar niższej echogeniczności ok. 9mm. Śledziona normoechogeniczna, prawidłowej wielkości. W okolicy jej wneki obszar sugerujący śledzione dodatkową ok. 12 mm. W widocznym zakresie węzły ... w płacie prawym i 74x49 mm w płacie lewym. Niektóre z tych zmian zawierają obszary hypoechogeniczne- sugerują meta z rozpadem. Pęcherzyk żółciowy złogów nie zawiera, PŻW nieposzerzony. Trzustka niewidoczna. Obie nerki ... obszary wlk. do 49x46 mm- meta?podejrzane ww.chłonne? Podobne zmiany miedzy dolnym biegunem śledziony a nerką lewą wlk. do 38x35 mm oraz w ok. VCI i aorty wlk. do 45x27 mm. Pęcherz ... wdrożeniem leczenia hormonoterapią nie wykonano żadnych badań obrazowych (moim zdaniem to nonsens! bo jak oceniać potem skuteczność leczenia? USG jamy brzusznej czy RTG płuc - to nie majątek w końcu!), jednak ... RTG konieczne by zobaczyć czy nie ma płynu w jamie opłucnej - jeśli tak, być może trzeba by było wykonać drenaż (bo to płyn może być przyczyną tego, że mamę każdy ... potrzebna znacznie częściej niż raz w miesiącu. Leczenie p/zakrzepowe warto rozważyć już. Oceny USG i RTG (tym bardziej, jeśli w tym drugim wyjdzie płyn w jamie opłucnej) trzeba będzie dokonać szybko,...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=26


Temat: RADIOLOGIA - nowa forma egzaminu
wygląda żoładek w zwężeniu odźwiernika 5. co robi kontrast pozytywny z T1 i czy zmiana robi się bardziej hipo czy hiperintensywna 6. RTG czaszki z przodu i pytanie czy złamanie kąta prawego zuchwy, ... i cos jeszcze 8. TK głowy i był krwotok podpajęczynówkoy 9. ropień w płucu lewym i czy w gornym czy dolnym płacie i było zdjecie boczne ale dla mnie nie było to jednoznaczne ... której części, chodziło żeby nie pomylic stron lewa prawa i pytanie płat ciemieniowy, skroniowy 15. guz kąta mostowo-móżdżkowego 16. czaszkogardlak czy makrogruczolak i jaka projekcja T1 czy T2 17. pytanie niedodma czy płyn 18. kilka ... dodatkowa jakas zmiana w watobie i czy to przerzut, naczyniak jamisty, przerost guzkowy 25. jakie jest badanie pierwszego rzutu w podejrzeniu uszkodzenia odcinka szyjnego – RTG, RM, TK 26. po co się robi RM w uszkodzeniach mozgu – nie pamiętam odp ale była jedna żeby monitowac zmiany 27. ZZSK – zdjęcie kręgosłupa i strzałka na syndesmofity 28. RZS reki i zwichniecie paliczka proksymalnego kciuka 29. RTG stopy i chyba tłuszczak k.piętowej bo były zwapnienia 30. spikule na czaszce i pytanie co to za objaw i odp jakis synonimow ze nie pamiętam tylko spikule 31. RTG klatki złamanie zeber czy odma ... brzuchu : TK, USG, USG+zdjecie przeglądowe, czy samo zdjecie 34. TK z przerzutami do mozgu 35. TK z przerzutami do płuc 36. guz prawej wneki 37. guz i czy gornym czy dolnym Placie lewego pluca 38. rak przelyku chyba i były RTG i 2 TK i jeszcze można było wybrac zwężenie pozapalne, uchylki i cos jeszcze 39. nieprawda jest ze gasrtografina lepiej się wchłania od barytu, jest uzywana do badania dwunastnicy do badania stenozy odźwiernika i cos jeszcze 40. zacienienie gornego Plata prawego i czy to niedodma, zapalenie pluc platowe plyn w opłucnej 41. co nie jest objawem niedrożności – i była odp ze gaz w odbytnicy i jakies inne 42. objawem suchego zap.opłucnej jest – festonowate zaciągnięcia opłucnej, zmniejszenie przejrzystości pluc 43. zdjecie pogladowe kosci robi się w min 2projekcji, zawsze jednej 44. urografia ... z Sobotty i czy to MIP, Volume Reading 51. Aerobilia na Tk 52. kamica pecherzykowa na USG 53. od czego zależy częstotliwość precesji Larmora – od indukcji pola magnetycznego 54. rtg kl. Piersiowej – stan po usunięciu płuca ze strony 55. CT brzucha – ostre zapalenie trzustki ze strony 56. 3 pytania po 2 zdjęcia rtg klatki piersiowej – w projekcji pa cień okrągły, a w bocznej za każdym razem cos innego, płyn w szczelinie, zapalenie płatowe płuc, chyba guz 57. MR głowy – AVM ze strony 58. z czego zbudowane są stenty i czy są samorozprężające 59. jaka embolizacja zapobiega powstawaniu krążenia obocznego – wydaje mi się że poprawna odpowiedź to kapilarna 60. zdjęcie RTG na którym widać objaw Lodmana i pytanie czy widać go tylko w zmianach złośliwych 61. rysunki z prelekcji i ... 66. jaka metoda jest dobra do dynamicznego obrazowanie przepływów 67. co widać na rtg klatki piersiowej przy powiększeniu lewego przedsionka 68. rtg kl. Piersiowej zacieniona cala prawa polowa, śródpiersie nie przesunięte i pytanie...
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=1241


Temat: Rak płuc-proszę o jakiekolwiek wyjaśnienia.
ROZEDMOWE? Od prawego szczytu do wnęki ciągnie się pasmowate, mocniej wysycone zagęszczenie . Na przedni odcinek V prawego żebra nakłada się mocniej wysycony cień. Obie wnęki z zagęszczeniami . Zdj. boczne. W rzucie wnęk drobne zagęszczenia. W kącie przeponowo- mostkowym przymglenie Bronchofiberoskopia Krtan, tchawica, drzewo oskrzelowe o budowie typowej, bez cech ucisku na oskrzela, stanu zapalnego. To wszystko co podaje szpital (B) Szpital (C) pierwszy pobyt Bodypletyzmografia FEV1(I) 3,59, FCV(I) 4,20, FEV1%FCV (%) 85,51, TLC(I) 8,17, RV(I) 3,98, R tot(Kpa s/l) 0,20 RTG klatli piersiowej Ap i bok W plucu prawym widoczne sa zmiany smuzaste biegnace od gornego bieguna wneki prawej w kierunku obojczyka, pozatym obustronnie wzmozony rysune zrebu, katy przeponowo- zebrowe wolne, serce niepowiekszone.Na zdjeciu bocznym widoczne jest niewielkie zageszczenie miazszu z przejasnieniami ... Drzewa oskrzelowego prawidlowa. Wszystkie ujscia oskrzeli segmentowych obu pluc drozne nie zmienione. wykonano szczotkowanie i cewnikowanie osrzeli seg 2 po prawej. Material do badania cytologicznego i BACTEC. Wniosek:obraz bronchoskopowy prawidlowy. Popluczyny ... gruzlica! Na drugi dzien ordynator mowi o nowotworze. Szpital (C) pobyt drugi 07-05-2010 TK Badanie wykonano przed i po dozylnym podaniu kontarstu. W placie gornym pluca prawego przysrodkowo widoczna zmiana naciekowa ciagnaca sien od szczytu gornego bieguna wneki. Obraz zmiany nie jest jednoznaczny, cechy progresjiw porownaniu do badania poprzedniego z dnia 21-03-2010. W sropiersiu gornym zamostkowo widoczny pecherz rozedmowy o wym. 68x28mm widoczny rowniez w badaniu poprzednim. W platach gornych obu pluc widoczne obszary rozedmy centrilobularnej. W gornym placie ppluca lewego, w sesgmencie 1/2 widoczny guzek o sr, ok. 4mm widoczny w badaniu poprzednimk. W placie srodkowym pluca prawego przysrodkowo widoczny guzek podoplucnowy o sr. ok 8mm widoczny w badaniu poprzednim. W segmencie 8 pluca lewego obwodowo widoczny guzek podoplucnowy o sr. ok. 5mm jak w badaniu poprzednim. W placie dolnym pluca lewego przypodstawnie widoczne obszary zwloknien. Wezky chlonne wneki prawej o wym. ok. 17x14mm, rozwidlenie tchawicy o wym. ok. 16x9mm obraz porownywalny do badania poprzedniego Jama oplucnej wolna od plynu. Przeponowo bez patologii ASAT-122 Alat- 261 Obecnie wobec ujemnego wyniku hodowli bactec, prigresji zmiany w ct klp w placie gornego pluca prawego przysrodkowo widoczna nieregularna zmiana naciekowa ciagnaca sie od szczytu do gornego bieguna wneki. Obraz zmiany niejednoznaczny, cechy progresji do badania poprzedniego, oraz podwyzszonych wartosci AST/ALT( HBS i HCV- ujemne)-odstawionolekip.pratkowe. Przyjeto ze najbardziej prawdopodobna przyczyna opisanych w badaniu obrazowym zmian jest proces npl. W teja sytuacji pacjent byl konsultowany prze torakochirurga- zostal zakwalifikowany do EBUS-a Informacja od lekarza juz zmieninego przez szpital ze jednak rak pluc ... gr7 (1A), gr4r(2), i gr 10r (3). Nie uwidoczniono widocznego w tk nacieku wneki prawej i plata gornego pluca prawego. Wyniki EBUS A-D. Elementy komókowe utkania limfatycznego i grupy komorek nablonka...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1429